Daltononderwijs

Daltononderwijs

DALTONONDERWIJS  Afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan onderstaande animatie door leerlingen (illustraties), leerkrachten (teksten) en een ouder van school (animaties). Het filmpje laat zien waar wij voor staan, hoe wij met...

Lees verder

Downloads

Downloads

ouderkalender-23-24-daltonschool-de-margriet.pdf ouderfolder-de-margriet-2019.pdf Schoolgids schoolgids-2023-2024.pdf   Schoolplan vastgesteld-schoolplan-20-24-14jr-margriet.pdf   Protocollen: veiligheidsplan-de-margriet.pdf...

Lees verder

Engels

Engels

We werken aan een nieuwe tekst voor deze pagina.  

Lees verder

Gym: Bewegingsonderwijs

Gym: Bewegingsonderwijs

Groep 1 en 2 De groepen 1/2 spelen geregeld in het speellokaal in de school. De kleuters hebben hiervoor geen speciale kleding nodig. Ze gymmen in ondergoed en op blote voeten. Op maandag of vrijdag gymmen de kleuters in de grote gymzaal. Groep 3 t/m 8 O...

Lees verder

Gym: SchoolSportVereniging (in de buurt)

Gym: SchoolSportVereniging (in de buurt)

Schoolsportvereniging (SSV) De Provenierswijk / Blijdorp(samenwerking Daltonschool De Margriet & De Provenier):Basketbal (Woensdag 13:00-14:00 uur)Crossfitkids (Maandag- en woensdagmiddag)Freerunnen (Zondag 12:00-14:00 uur)Judo (Maandag- en dinsdagmid...

Lees verder

Muziekonderwijs IKEI

Muziekonderwijs IKEI

Muziekonderwijs IKEI Ieder Kind een Instrument (IKEI) is een muziekproject van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Op onze school hebben we dit muziekproject voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor ...

Lees verder

Naar het voortgezet onderwijs VO

Naar het voortgezet onderwijs VO

Op Daltonschool De Margriet begint het traject naar het VO al in groep 7.   Het proces van adviseren: In november groep 7 is er een gesprek tussen de leerkracht, leerling en ouders. Dit gesprek noemen we het indicatiegesprek. Tijdens dit gesprek w...

Lees verder

Passend onderwijs PPO

Passend onderwijs PPO

PASSEND ONDERWIJS (PPO) Per 1 augustus 2014 wordt de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerking...

Lees verder

Plusgroep

Plusgroep

PLUSGROEP   Een leerling die snel en gemakkelijk door de basisstof van een bepaald vakgebied gaat, komt in aanmerking voor “compacten en verrijken”. Het reguliere programma komt niet tegemoet aan de grotere leerstappen dit het kind kan ...

Lees verder

Privacy

Privacy

PRIVACY Daltonschool De Margriet valt onder het bestuur van Stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door stichting BOOR, inclusief Daltonschool De Margriet (hi...

Lees verder

Schoolvakken

Schoolvakken

Groep 1 en 2: kennisvakken en methoden Bij de kleuters wordt gewerkt aan thema’s. Als steun gebruiken wij onder meer: Schatkist Taal Schatkist Rekenen en het Ideeënboek voor hulp bij het rekenonderwijs.   Groep 3 tot en met 8: ken...

Lees verder

Stichting BOOR

Stichting BOOR

Onze school maakt deel uit van het bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Bovenschools directeur Daltonschool De Margriet:   Ellen van den Brand Postbus 23058 3001 KB Rotterdam Tel.: (010) 2821700   In totaal heeft BOOR 82 scholen in het ...

Lees verder

Vacature

Vacature

Vacature vervanging verlof groep 3 Klik hier voor meer informatie over deze vacature.   Vacature invaller Daltonschool De Margriet is met regelmaat op zoek naar invallers. Heeft u interesse in een invalbaan bij Daltonschool De Margriet (of b...

Lees verder

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel ...

Lees verder

Volgen ontwikkeling van de leerlingen

Volgen ontwikkeling van de leerlingen

Op De Margriet wordt gewerkt volgens de cyclus voor opbrengstgericht werken. De leerkracht volgt de leerling in de klas door observatie en met behulp van voortgangstoetsen behorend bij de lesmethoden.   In de onderbouw wordt gewerkt met de observa...

Lees verder

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl