Naar het voortgezet onderwijs VO

Naar het voortgezet onderwijs VO

Op Daltonschool De Margriet begint het traject naar het VO al in groep 7.
 
Het proces van adviseren:
In november groep 7 is er een gesprek tussen de leerkracht, leerling en ouders. Dit gesprek noemen we het indicatiegesprek. Tijdens dit gesprek worden de behaalde (IEP) resultaten voor begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen gekoppeld aan een uitstroomniveau.
In juni groep 7 volgt er een pre-advies. Tijdens dit gesprek wordt de leerling in zijn geheel bekeken, resultaten van IEP, de methode toetsen maar ook werkhouding en sociale vaardigheden. Een eventuele aanvraag voor Leerweg Ondersteuning (LWOO) wordt ook besproken.
In groep 8 volgt er in januari een voorlopig advies, en in februari vindt de doorstroomtoets plaats. De uitslag van de doorstroomtoets volgt in maart. Wanneer de uitslag lager is dan het voorlopige advies van de school, blijft het advies van de school leidend voor het definitieve advies. Mocht de uitslag hoger zijn dan het voorlopige advies van de school vindt er een heroverweging voor het definitieve advies plaats. Dit gaat altijd in overleg tussen leerkracht en intern begeleider. Leerling en ouders kunnen vervolgens inschrijven bij de school van hun keuze tijdens de centrale aanmeldperiode.
 
Op zoek naar een nieuwe school:
In groep 7 kan de eerste oriëntatie naar een passende VO school beginnen. Gedurende de periode november t/m februari organiseren de middelbare scholen diverse open dagen of voorlichtingsmomenten.
Ook op Daltonschool De Margriet proberen wij informatiebijeenkomsten te organiseren over de diverse scholen in Rotterdam. 
Voor een overzicht van de overstaproute kunt u gebruik maken van KoersVo en 'De overstaproute' https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/
 
 
Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl