Naar het voortgezet onderwijs VO

Naar het voortgezet onderwijs VO

Aan het eind van groep 7 krijgen leerlingen en ouders een preadvies van de leerkracht. Dit preadvies is gebaseerd op basis van de toetsen van het leerlingvolgsysteem en observatie van de leerkracht en volgens de Rotterdamse Plaatsingswijzer.

 

In januari groep 8 volgt het definitieve advies waarmee ouders hun kind kunnen inschrijven op het Voortgezet Onderwijs. De middelbare scholen organiseren hiervoor een inschrijfweek.

 

In januari/februari is er een voorlichtingsavond, waar een docent van een school voor Voortgezet Onderwijs uitgebreid vertelt hoe het VO in elkaar steekt. Met de kinderen van groep 8 praten we op school over de verschillende mogelijkheden. Let u vooral op de ‘open dagen’, die op de meeste scholen voor Voortgezet Onderwijs in de periode januari/februari worden georganiseerd!

Informatie over de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs kunt u vinden op de website www.schoolkeuzerotterdam.nl

 

4.12    Uitstroomgegevens

 

Leerlingen van onze school gingen in de afgelopen jaren o.a. naar De Horeca Vakschool, De Theater Havo, Het Erasmiaans Gymnasium, Het Grafisch Lyceum, Het Lyceum Rotterdam, Het Libanon Lyceum, Het Marnix Gymnasium, Melanchton, Het Montessori Lyceum, Het Stedelijk Gymnasium Schiedam, De Toorop Mavo en Wolfert College/ Dalton/ Tweetalig/ Pro.

 

Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl