Aanvraag extra verlof buiten schoolvakan

Aanvraag extra verlof buiten schoolvakan

Aanvraag extra verlof buiten schoolvakanties   De onderstaande formulieren kunt u op de website van Daltonschool De Margriet downloaden: Aanvraag verlof tot en met 10 schooldagen aanvragen verlof meer dan 10 dagen Beleidsregel ministerie mbt ext...

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de leiding van de school en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Anders dan de Oudercommissie (OC), die activiteiten op school organiseert, is de MR een groep ouders en leerkrachten die mee...

Lees verder

Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Inschrijven op De Margriet Wilt u uw kind inschrijven op de Margriet? Maandelijks vinden er informatie ochtenden plaats. De informatie ochtenden vinden doorgang via Teams. U kunt zich telefonisch aanmelden. De dag voor de informatie ochtend ontvangt u ee...

Lees verder

Nieuwsbrieven

  Nieuwsbrieven 2020 - 2021 nieuwsbrief 9 december niewsbrief 18 november nieuwsbrief 15 oktober nieuwsbrief 21 september nieuwsbrief 9 september nieuwsbrief 26 augustus   Nieuwsbrieven 2019 - 2020 nieuwsbrief 15 juli nieuwsbrief 24 j...

Lees verder

Oudercommissie

Oudercommissie

DE OUDERCOMMISSIE De oudercommissie van de Margriet kent een lange traditie en is in de laatste jaren, door de groei van de school en de activiteiten, verworden tot een goed georganiseerd orgaan binnen de school. De oudercommissie is er voor het organise...

Lees verder

Stichting Overblijven op De Margriet TSO

Stichting Overblijven op De Margriet TSO

Stichting Overblijven op De Margriet, tussenschoolse opvang Daltonschool De Margriet biedt leerlingen de gelegenheid om over te blijven. Dat is geen overbodige luxe, aangezien steeds meer ouders buitenshuis werken en steeds meer kinderen overblijven. De ...

Lees verder

Stichting Vrienden van De Margriet en

Stichting Vrienden van De Margriet en

De ouders van De Margriet beheren een eigen stichting, stichting Vrienden van De Margriet. Deze stichting is opgericht door ouders en heeft als doel extra gelden te generen voor activiteiten binnen de school die een extra impuls geven aan het onderwijs. ...

Lees verder

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Op de BSO’s van KindeRdam heb je zeker een Toffe Tijd! Freerunnen, dansen, yoga, zingen, bootcampen, animaties maken, toneelspelen … Je doet het op BSO’s  van KindeRdam. Omdat we kinderen graag een TOFFE TIJD willen bieden. Een ti...

Lees verder


Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl