APP van Daltonschool De Margriet

APP van Daltonschool De Margriet

Wij doen veel schoolcommunicatie via een app. Rapportgesprekken inplannen, foto’s uit de klas, nieuwsberichten, absentie melden en meer gaat voortaan via onze Daltonschool De Margriet app. Af en toe komt er een belangrijk pushbericht, bijvoorbe...

Lees verder

Aanvraag extra verlof buiten schoolvakan

Aanvraag extra verlof buiten schoolvakan

Aanvraag extra verlof buiten schoolvakanties   De onderstaande formulieren kunt u op de website van Daltonschool De Margriet downloaden: Aanvraag verlof tot en met 10 schooldagen aanvragen verlof meer dan 10 dagen Beleidsregel ministerie mbt ext...

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de leiding van de school en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Anders dan de Oudercommissie (OC), die activiteiten op school organiseert, is de MR een groep ouders en leerkrachten die mee...

Lees verder

Uw kind aanmelden

Uw kind aanmelden

Vanaf vier jaar mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. Stappen voor het aanmelden Wij vragen u om eerst onze informatieochtend te bezoeken, deze vinden maandelijks plaats. U kunt...

Lees verder

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven 2023-2024 nieuwsbrief-5-juli-2024.pdf nieuwsbrief-14-juni-2024.pdf nieuwsbrief-21-mei-2024.pdf nieuwsbrief-16-april-2024.pdf nieuwsbrief-27-maart-2024.pdf nieuwsbrief-4-maart-2024.pdf nieuwsbrief-5-februari-2024.pdf nieuw...

Lees verder

Oudercommissie

Oudercommissie

DE OUDERCOMMISSIE De oudercommissie van de Margriet kent een lange traditie op De Margriet en is in de laatste jaren, door de groei van de school en de activiteiten, verworden tot een goed georganiseerd orgaan binnen de school. De oudercommissie is er vo...

Lees verder

Stichting Overblijven op De Margriet TSO

Stichting Overblijven op De Margriet TSO

Stichting Overblijven op De Margriet, tussenschoolse opvang Daltonschool De Margriet biedt leerlingen de gelegenheid om over te blijven. Dat is geen overbodige luxe, aangezien steeds meer ouders buitenshuis werken en steeds meer kinderen overblijven. De ...

Lees verder

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Op de BSO’s van KindeRdam heb je zeker een Toffe Tijd! Freerunnen, dansen, yoga, zingen, bootcampen, animaties maken, toneelspelen … Je doet het op BSO’s  van KindeRdam. Omdat we kinderen graag een TOFFE TIJD willen bieden. Een ti...

Lees verder

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl