Oudercommissie

Oudercommissie

DE OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie van de Margriet kent een lange traditie en is in de laatste jaren, door de groei van de school en de activiteiten, verworden tot een goed georganiseerd orgaan binnen de school. De oudercommissie is er voor het organiseren van feesten en activiteiten zoals o.a. de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, het schoolreisje en de sportdag. Hiernaast houdt de OC zich ook bezig met wat zaken die oorspronkelijk niet tot het takenpakket van de OC behoorden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie van eenmalige activiteiten en structurele activiteiten die als extra in het lesprogramma worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse danslessen. En dit alles financiert de OC uit de ouderbijdrage.

 

 

Ouderbijdrage

De activiteiten die de oudercommissie organiseert, kosten een hoop geld. Deze activiteiten worden niet door de overheid betaald maar zijn wel erg belangrijk voor de leerlingen en voor de schoolgemeenschap als geheel. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kan de oudercommissie jaarlijks vele leuke en leerzame activiteiten op de Margriet organiseren. Daar zijn we blij mee, want het zijn stuk voor stuk activiteiten die anders niet zouden plaatsvinden.

De bijdrage per kind is voor het jaar 2018-2019 vastgesteld op €75 per kind.

 

Bestuur

Het dagelijkse bestuur van de oudercommissie bestaat uit:

Voorzitter: Cait Kennedy (moeder van Lux, NS6b)

Penningmeester: Yunus Oksak (vader van Alper, oud-leerling, en Ilayda, NHK8b)

Secretaris: Kiek Veentjer (Hidde, NS4a, en Pelle, NS1/2d)

MR-lid: Christa Stut (moeder van Sara, oud-leerling, Daan, NHK7 en Tijmen, NHK3)

 

Contactouders

Naast het bestuur bestaat de oudercommissie ook uit drie leerkrachten (meester Jan, meester Patrick en juf Jelena) en natuurlijk alle contactouders. Ouders worden door een leerkracht gevraagd om contactouder te worden, maar zij kunnen zich (graag!) ook zelf aanmelden. Hij of zij is het aanspreekpunt van de leerkracht en helpt bij het organiseren van activiteiten in de klas en heeft zitting in de oudercommissie. De contactouder draagt ook zorg voor het werven van hulpouders voor de feesten en activiteiten van de school.

 

Werkgroepen en hulpouders

Tijdens de vergaderingen van de totale OC (3x per jaar) worden de feesten en activiteiten van de school besproken en de daarbij behorende werkgroepen ingedeeld. Iedere contactouder neemt deel aan één of twee werkgroepen per jaar. Voor de feesten en activiteiten worden door alle contactouders ook hulpouders gezocht. Mocht je je als ouder voor een van deze activiteiten in willen zetten, neem dan contact op met de contactouder uit de klas.

 

Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl