Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen.

Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is Gerard Drukker. Hij is bereikbaar via e-mail op gerard.drukker@stichtingboor.nl.

 

 

Interne schoolcontactpersonen Daltonschool De Margriet

 

Mevrouw Cynthia Stekkel:

e-mail: cynthia.stekkel@demargriet.nl

 

Mevrouw Helen Prosperi:

e-mail: helen.prosperi@demargriet.nl

 

Externe vertrouwenspersonen BOOR

 

De heer Paul van Lange:

e-mail: paul@paulvanlange.nl

telefoon: 084 0031980

 

Mevrouw Jakkie Ames

e-mail: jakkie_ames@hotmail.com

telefoon: 06 13570625

 

Wanneer u besluit om de interne contactpersonen of de externe vertrouwenspersonen in te schakelen, dan kan dat door een e-mail te sturen. Daarin hoeft u de klacht nog niet te melden. Het is voldoende om aan te geven dat een gesprek wilt met een van de betrokkenen.

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u eventueel ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.

Terug