Naar het voortgezet onderwijs VO

Naar het voortgezet onderwijs VO

Op Daltonschool De Margriet begint het traject naar het VO al in groep 7.
 
Het proces van adviseren:
In november groep 7 is er een gesprek tussen de leerkracht, leerling en ouders. Dit gesprek noemen we het indicatiegesprek. Tijdens dit gesprek worden de behaalde (cito) resultaten voor begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen gekoppeld aan een uitstroomniveau.
In juli groep 7 volgt er een voorlopig advies. Tijdens dit gesprek wordt de leerling in zijn geheel bekeken, resultaten van cito, de methode toetsen maar ook werkhouding en sociale vaardigheden. Een eventuele aanvraag voor Leerweg Ondersteuning (LWO) wordt ook besproken.
In groep 8 volgt er in februari een definitief advies. Leerling en ouders kunnen vervolgens inschrijven bij de school van hun keuze.
Jaarlijks, in april, wordt op De Margriet de Centrale Eindtoets afgenomen. Deze toets vindt plaats op vaste dagen in het jaar. Na afname van de toets volgt er een uitslag. Wanneer de uitslag lager is dan het definitieve advies van school, blijft het advies van school lijdend.
Mocht de uitslag hoger zijn dan het definitieve advies van school dan kan een heroverweging plaatsvinden. Dit gaat altijd in overleg tussen leerkracht en intern begeleider.
 
Op zoek naar een nieuwe school:
In groep 7 kan de eerste oriëntatie naar een passende VO school beginnen. Gedurende de periode november t/m februari organiseren de middelbare scholen diverse open dagen of voorlichtingsmomenten.
Ook op Daltonschool De Margriet proberen wij informatiebijeenkomsten te organiseren over de diverse scholen in Rotterdam. 
Voor een overzicht van de overstaproute kunt u gebruik maken van KoersVo en 'De overstaproute' https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/
 
 
Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl