Stichting BOOR

Stichting BOOR

Onze school maakt deel uit van het bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam.

Bovenschools directeur Daltonschool De Margriet:

 

Ellen van den Brand

Postbus 23058

3001 KB Rotterdam

Tel.: (010) 2821700

 

In totaal heeft BOOR 82 scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat elk kind binnen Boor een passende school zal vinden.
Boor vergroot de kansen van alle leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen zij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar.
De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij Boor een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders.
Boor vindt het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

 

Meer informatie over ons schoolbestuur vindt u op: www.stichtingboor.nl

Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl