Schoolvakken

Schoolvakken

Groep 1 en 2: kennisvakken en methoden

Bij de kleuters wordt gewerkt aan thema’s. Als steun gebruiken wij onder meer:

  • Schatkist Taal
  • Schatkist Rekenen en het Ideeënboek voor hulp bij het rekenonderwijs.

 

Groep 3 tot en met 8: kennisvakken en methoden

 

Voor het onderwijs aan de kinderen maken wij zowel gebruik van methodes die voor het basisonderwijs beschikbaar zijn, als zelf van ontwikkelde lessen.

Bij de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de volgende lesmethoden:

Lezen - Lijn3
Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip
Technisch Lezen - Jacques Hoek (groep 4 t/m 8)
Taal - Staal
Spelling - Staal
Rekenen - Pluspunt
Wereldoriëntatie - Blink de wereld
Engels - National Geographic Learning (vanaf groep 6)
Schrijven - Klinkers
Sova / burgerschap - Kwink Studievaardigheden - Blits

 

  • Alle kinderen krijgen op De Margriet regelmatig handvaardigheidlessen: de kinderen van de groepen 1/2 vrijwel dagelijks; de overige groepen wekelijks. Er wordt geplakt, geschilderd gezaagd et cetera.
  • Via de leerkracht komt u te weten op welke dag(en) dit vak wordt gegeven. Houd hier rekening mee; dit in verband met de kleding die uw kind die dag(en) draagt.
Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl