Gym: Bewegingsonderwijs

Gym: Bewegingsonderwijs

Groep 1 en 2
De groepen 1/2 spelen geregeld in het speellokaal in de school. De kleuters hebben hiervoor geen speciale kleding nodig. Ze gymmen in ondergoed en op blote voeten. Op maandag of vrijdag gymmen de kleuters in de grote gymzaal.

Groep 3 t/m 8
Onze voorkeur gaat uit naar het begrip bewegingsonderwijs. Naast bewegen wordt namelijk nog iets geleerd, iets onderwezen. Er zijn nog steeds situaties waarin het bewegen centraal staat. Het kind doet, de leerkracht geeft de opdrachten en probeert op de beweging invloed uit te oefenen. Samengevat gaat het om:
 Inleiden in de bewegingscultuur.
 Ontplooiing van de bewegingsmogelijkheden.
 Kennis hebben van bewegingssituaties.

De kinderen worden op onderstaande vier domeinen beoordeeld en (gedeeltelijk) gescreend volgens het LVS (leerling volg systeem) ‘bewegen en spelen’. Sportiviteit:
Er wordt beoordeeld of het kind sportief meedoet tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Enkele voorbeelden: Houdt het kind rekening met andere kinderen en houdt het kind zich aan de gestelde (spel)regels?
Spel: Het kind kan op leeftijdsniveau deelnemen aan verschillende spelen, bijvoorbeeld: tikspelen, voetbal, hockey, basketbal en trefbal. Vanaf de bovenbouw wordt er ook beoordeeld op spelinzicht.
Toestel: Hoe is het niveau van het kind bij de verschillende oefeningen op diverse toestellen die aangeboden worden tijdens de lessen bewegingsonderwijs? Bijvoorbeeld de niveaus van het kind op de bok, de touwen, en de ringen worden beoordeeld.
Inzet: Doet het kind actief mee tijdens de lessen bewegingsonderwijs? Bij de beoordeling van het domein “inzet” speelt het niveau van het kind geen rol.

Voor het geven van bewegingsonderwijs (zowel spellessen als lessen bewegingsonderwijs) kunnen leerkrachten gebruik maken van de op school aanwezige bronnenboeken. De vakleerkracht heeft zijn eigen schoolwerkplan, waar wij ons als school ook aan houden. De kinderen in de onderbouw maken tijdens de lessen bewegingsonderwijs gebruik van het speellokaal in het schoolgebouw. De kinderen uit groep twee worden standaard gescreend op hun motorische ontwikkeling.

Bewegingsonderwijs wordt gegeven in de gymzaal aan de Kolkmanstraat naast het gebouw aan de Nolensstraat en de gymzaal aan de Vlooswijkstraat 2A. De groepen 3, 4, 7 en 8 krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. De groepen vijf en zes krijgen één keer per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht en eens in de 2 weken een zwemles in zwembad ‘Van Maanenbad´ onder leiding van een zweminstructeur. Dit wordt gezien als een les bewegingsonderwijs door een vakleerkracht. Bij zwemlessen, maar ook bij de begeleiding van en naar het zwembad, blijft de groepsleerkracht verantwoordelijk. Wij stellen ons ten doel, dat de kinderen kunnen deelnemen aan bewegingssituaties, dat ze zelf bewegingsmogelijkheden uitproberen en dat ze in staat zijn bewegingssituaties op gang te houden (reguleringsdoelen). Bij geschikt weer wordt ook buiten gymles gegeven.

Verder doen de kinderen vanaf groep vijf mee met jaarlijkse sporttoernooien voor Rotterdamse basisscholen. Sport en Recreatie schrijft rond elke vakantie sporttoernooien uit. Alle toernooien staan in de schoolkaleder. De groepen zeven en acht gaan elk jaar naar “The Final” in Ahoy, mits er kinderen zich geplaatst hebben voor dit toernooi. Deelname aan de toernooien is mede afhankelijk van het aantal kinderen en van de assistentie die ouders en leerkrachten kunnen geven.

De vakleerkracht bewegingsonderwijs onderhoudt contacten met diverse sportverenigingen. Twee keer per jaar wordt er opgeschreven in het dossier van welke sportverenigingen de kinderen actief lid zijn. Actief lid zijn van een sportvereniging wordt door de vakleerkracht bewegingsonderwijs aangeraden en probeert de kinderen hiervoor te enthousiasmeren.

Sportactiviteiten:
Voor de zomervakantie organiseert de school een sportdag. Ook stimuleren wij deelname aan door de gemeentelijke instelling Sport en Recreatie georganiseerde sportieve activiteiten, individueel en – bij voldoende belangstelling – in teamverband. Voor de wat oudere leerlingen worden in de regio regelmatig sportmanifestaties georganiseerd, zoals een avondvierdaagse, een zwemvierdaagse, schoolvoetbal, korfbal, minitriatlon et cetera. Wederom: bij voldoende belangstelling wordt hier in schoolverband aan meegedaan. In samenwerking met Sport en Recreatie worden tijdens de gymlessen van groep 7 en 8 sportprojecten georganiseerd. Professionele spelers verzorgen de lessen.

Kleding, schoenen, sieraden en haardracht tijdens de lessen bewegingsonderwijs (gym en zwemmen) Gymschoenen zijn verplicht tijdens de gymles. Het is een goed idee om voor uw kind gymschoenen te kopen die stevig zijn en een flexibele zool hebben. Het is raadzaam om in een sportwinkel advies te vragen aan een verkoper met kennis over gym- en sportschoenen. Turnschoentjes zijn voor de hygiëne en turnonderdelen een goede keuze, maar voor veel andere sporten die vaak worden aangeboden tijdens de gymles, zoals voetbal, hockey, basketbal, touwklimmen en tikkertje, minder geschikt. Sieraden zoals horloges, ringen, armbanden en kettingen, mogen niet aanblijven tijdens de gymles. Ook oorbellen moeten uit. Als dat echt niet mogelijk is, dienen de oorbellen afgeplakt te worden met, door de kinderen zelf meegebracht tape. Het is erg gevaarlijk voor uw kind en andere kinderen als sieraden toch aanblijven. Leerlingen met lange haren, hebben een elastiekje nodig om de haren in een staart te doen.

Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl