Plusgroep

Plusgroep

PLUSGROEP

 

Een leerling die snel en gemakkelijk door de basisstof van een bepaald vakgebied gaat, komt in aanmerking voor “compacten en verrijken”. Het reguliere programma komt niet tegemoet aan de grotere leerstappen dit het kind kan nemen en dit kan een negatief effect hebben op de motivatie en de werkhouding van het kind. Een deel van de oefenstof en herhalingsstof wordt geschrapt, waardoor het programma wordt ingedikt. Dit noemen we ‘het compacten van de lesstof’. In de tijd die vrij komt worden opdrachten aangeboden die beter passen bij het niveau en de manier van leren van het kind. Dit noemen we ‘verrijken’.

 

In sommige gevallen ligt het leervermogen van het kind zo ver verwijderd van de rest van de groep en is de behoefte van het kind aan probleemgestuurd onderwijs zo groot, dat “compacten en verrijken” niet voldoende tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van het kind. Met behulp van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid brengen wij de die behoefte in beeld. In het protocol wordt informatie van de ouders, de leerling en de leerkracht verwerkt. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan worden besloten het kind in de Plusgroep te plaatsen.

Eén keer in de week komen de kinderen van de Plusgroep bij elkaar. Zij werken aan opdrachten en projecten die een groot beroep doen op het creatieve denkvermogen.

In de Plusgroep werken we ook aan andere doelstellingen: onder begeleiding van de leerkracht wordt gestructureerd gewerkt aan projecten en werkstukken waardoor de kinderen de leer- en werkstrategieën ontwikkelen, die ze soms ontberen. Ten slotte krijgen de kinderen in de Plusgroep de kans ervaringen uit te wisselen en zich te meten aan ontwikkelingsgelijken. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van een evenwichtig zelfbeeld.

Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl