Uw kind aanmelden

Uw kind aanmelden

Vanaf vier jaar mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden.

Stappen voor het aanmelden
Wij vragen u om eerst onze informatieochtend te bezoeken, deze vinden maandelijks plaats. U kunt zich hiervoor telefonisch of via de mail aanmelden (aanmelden@demargriet.nl). Om 9.00 uur start het informatieve gedeelte. Rond 9.45 uur zal u worden rondgeleid door leerlingen uit groep 7 of 8. De informatieochtend is enkel voor ouders, kinderen kunnen helaas niet mee. De informatieochtenden eindigen om ongeveer 10.30 uur en zijn altijd in ons gebouw op de Nolensstraat 44.
 
De data van de informatieochtenden in schooljaar 2023-2024 zijn:
2023: 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.
2024: 12 januari, 8 maart, 5 april 
 
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, kunt u het aanmeldformulier invullen.
 
Wanneer wij van u het ingevulde aanmeldformulier hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuing wij kunnen bieden aan uw kind.
 
Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet genoeg is om een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.
 
Het gebeurt dat wij meer aanmeldingen krijgen dan het aantal plekken die we hebben. In dat geval hanteren wij twee voorrangscriteria:
 
1. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten
2. De afstand van het woonadres tot de school (locatie Nolensstraat)
 
Voor vragen betreffende het aanmelden en/of het opgeven voor de informatieochtend, kunt u mailen naar aanmelden@demargriet.nl 
 
 
Aanmelden zij-instromende kinderen
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Wanneer u overweegt uw kind bij ons op school aan te melden (vanwege een verhuizing of een andere reden) bent u om kennis te maken van harte welkom op een informatieochtend maar u kunt ook vragen om een persoonlijk gesprek: dit kan via aanmelden@demargriet.nl. Hierna kunnen wij u in contact brengen met onze interne begleiders. Geef duidelijk aan om welke groep het gaat.
Onze school heeft een gewenste groepsgrootte van 28 leerlingen en daarom kan het zijn dat niet in alle groepen plek is. Omdat het aantal kinderen in een groep gedurende het schooljaar soms veranderd (door verhuizingen e.d.) kunt u daar vragen naar de laatste stand van zaken.
 
Als u uw kind schriftelijk heeft aangemeld bij onze school, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is, schrijven wij uw kind definitief in.
 
 
Zorgplicht
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. 
 
Wij hebben geen zorgplicht:
  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Op onze school betekent dit dat u zich moet kunnen vinden in de uitgangspunten van het Openbaar en Daltononderwijs.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

 
Kijk hier voor een filmpje van samenwerkingsverband PPO met uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.
 
 
Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl