Regels waar we ons aan houden

Regels waar we ons aan houden

Alle regels nog even op een rijtje. We hebben ze zo opgeschreven dat ze makkelijk te lezen zijn. Zo weet iedereen wat we van elkaar kunnen verwachten.

 

Regels voor verzuim, te laat en/of verlof

 • De lessen starten om 08.30 uur (half negen).
 • Als je laat op school komt, moet je een briefje meenemen met de handtekening van je ouders/verzorgers en waarin staat waarom je te laat bent. Jouw ouders mogen dat ook telefonisch doorgeven of per e-mail doorgeven.
 • Bij ziekte moet dit tussen 08.00 uur en 08.30 uur gemeld worden.
 • ’s Morgens wordt er nagegaan wie er afwezig is.
 • Je wordt thuis gebeld als de school geen bericht heeft ontvangen.
 • De school praat met je ouders als je vaak te laat komt of vaak niet op school bent.
 • Als je ouders willen dat je buiten de vakanties vrij bent of op vakantie gaat, moeten ze dat bespreken en aanvragen bij de directeur. Je bent verplicht om naar school te gaan en mag dus niet zomaar vrij!
 • De school bericht de leerplichtambtenaar als je zonder reden thuis blijft.
 • De werkweek en schoolreis zijn normale schooldagen, kinderen die om welke reden dan ook niet meegaan worden gewoon op school verwacht.

 

Regels over materialen

 • Als je iets kwijtraakt (boeken, rapporten, pennen, enzovoorts) of kapot maakt, dan moet dat betaald worden.
 • Je mag in de schoolbibliotheek boeken lenen, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de boeken. Raakt er een boek kwijt of beschadigd, dan moet je het vergoeden.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de spullen (speelgoed, mobiele telefoon, enzovoorts) die je naar school meeneemt. Mobiele telefoons mag je onder schooltijd niet gebruiken. Doe je dat wel, dan wordt de telefoon ingenomen en kunnen je ouders de spullen ophalen.
 • Als je bewust (dus opzettelijk) de spullen van een ander kapot maakt, dan vertellen wij dat aan jouw ouders en aan die van het andere kind. De ouders kunnen dat dan (via de verzekering) regelen.

 

Regels rondom gymnastiek en zwemmen

 • Iedereen doet mee met de gymlessen en het schoolzwemmen.
 • Kinderen die met toestemming nooit zwemmen en/of gymmen worden op school  opgevangen.
 • Kinderen die een keertje (om wat voor reden dan ook) niet mee kunnen doen, gaan mee naar het zwembad en de gymzaal. Je moet dan wel een briefje hebben van je ouders waarin staat waarom je niet meedoet.
 • Jij hebt gym of zwemmen, dus jij moet zorgen dat je je spullen bij je hebt!
 • Als je je spullen vergeten bent, kun je ze lenen.

 

Regels voor in school, voor kinderen, ouders en leerkrachten

 • Je jas hang je aan de kapstok.
 • Etenswaren doe je in je tas en die hang je aan de kapstok of leg je in de bak.
 • In de klas draag je geen petten / mutsen / hoeden enzovoorts.
 • Op de gangen gedraag je, je rustig.
 • Op de trappen en de gangen rennen we niet.
 • Je mag geen wapens bij je hebben. Wanneer je wel een wapen hebt, bellen we je ouders en de politie.
 • Je meester of juf heeft ‘s morgens geen tijd om uitgebreid te praten over jouw werk met je ouders.
 • Je ouders maken een afspraak met je meester of juf als ze over jou willen praten.
 • Als het nodig is, overlegt de leerkracht met de Interne Begeleider.
 • De Interne Begeleider kan dan een afspraak maken met jouw ouders en de leerkracht.

Als het om ernstige zaken gaat is de directie bij een gesprek aanwezig.

 

Regels voor buitenspelen

 • Je loopt in een rij naar buiten en naar binnen
 • Op de gangen loop je rustig: dan stoor je de anderen niet.
 • Als je met de klas naar buiten gaat, loopt de juf/meester met je mee. Moet de leerkracht weer even naar binnen, dan let een andere juf/meester op.
 • Als de leerkracht buiten is, mag je niet in de klas blijven.
 • Drinken doen wij binnen in ons lokaal.
 • Houd  rekening met een ander en probeer ruzies zelf op te lossen.
 • Als dat met woorden niet lukt, ga je hulp vragen aan een leerkracht.
 • Als je gevochten hebt moet je naar de directeur.
 • In de school mag je geen rolschaatsen gebruiken. Ook steppen enzovoorts doe je buiten.
 • Voetballen doe je op het basketbalplein.
 • Bij warm weer moet je je T-shirt aanhouden (geen bloot bovenlijf).

 

Regels rondom een verjaardag

 • Vanaf 10.30 uur mag je de klassen rond om daar de leerkrachten te trakteren en hen de gelegenheid te geven je te feliciteren.
 • Trakteer bij voorkeur iets dat gezond is.
 • Je mag 2 klasgenoten uitkiezen om de groepen langs te gaan.

 

Omgaan met elkaar

 • Je moet een leerkracht, klassenassistenten, conciërge, stagiaires en hulpouders aanspreken met meester of juffrouw.
 • Je maakt geen discriminerende opmerkingen (je moet iedereen op dezelfde manier behandelen) en je moet je netjes gedragen.
 • Iedereen spreekt Nederlands op school.
 • Je moet proberen ruzies zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan kun je de hulp inroepen van de leerkracht.
 • Je mag niet (terug)slaan of (terug)schoppen (ook niet als het van je ouders wel mag). Ook niet als de ander begon. Als je dat wel doet, krijg je net zo goed straf als degene die begon.

 

Algemene beleefdheidsregels

 • Als je ’s morgens binnenkomt groet je. Als je naar huis gaat, zeg je gedag.
 • Je kijkt elkaar aan als je met elkaar spreekt.
 • Als de een praat luistert de ander.
 • Je mag vaak ‘alstublieft’ en ‘dank je wel’ zeggen.
 • Wil je bij een andere klas naar binnen gaan, dan klop je eerst.
 • Je gaat niet bij de directie en in de kamer van de interne begeleider naar binnen als de deur dicht zit of het bordje ‘niet storen’ ophangt.
 • Wij helpen elkaar met opruimen.
 • Vraag netjes aan de ander als je iets nodig hebt, of ergens langs wilt.

 

Regels voor het naar binnen- en buiten gaan

 • Om 08.20 uur (tien minuten voor half negen) gaan de deuren open en mag je rustig en ordelijk naar de klas lopen.
 • Kinderwagens blijven bij mooi weer buiten en bij regenachtig weer in de gang.
 • Als de school uit is, ga je met de leerkracht in een rij naar buiten.
 • Blijf naast de juf/meester staan als je nog niet opgehaald bent. Je wacht dan samen met je leerkracht tot je ouders er zijn.
 • Zit je in groep 3-8 en ben je niet opgehaald, dan ga je terug naar je eigen leerkracht.
 • Fietsen of steppen doe je buiten het plein.
 • Als je op de fiets of op de step komt, zet je die goed op slot in een fietsenrek. Er worden namelijk regelmatig fietsen gestolen!
Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl