Kinderraad

Kinderraad

 

Daltonschool De Margriet heeft een Kinderraad. Deze groep kinderen vertegenwoordigt alle leerlingen van de school. Uit elke groep 5 t/m 8 wordt 1 leerling gekozen door klasgenoten als vertegenwoordiger. In de Kinderraad worden belangrijke zaken besproken die leven onder de kinderen. Tevens brengen ze advies uit over beslissingen die op schoolniveau genomen dienen te worden of dragen ze tips aan ter verbetering. De Kinderraad komt 6 à 8 keer per jaar bijeen. De notulen zijn terug te vinden op de website van De Margriet.

Wat is het doel van de kinderraad? Alle kinderen op school voelen zich prettig!

Wat doet de kinderraad? • De kinderraad vraagt aan alle groepen van de school of ze punten in willen brengen. Ook de directie zet onderwerpen op de agenda en alle activiteiten die de school organiseert (feesten etc.) worden voor- en nabesproken. • Aan de hand van de agenda wordt vergaderd. De kinderen wordt gevraagd wat goed gaat en wat beter kan. • Als er punten zijn die verbeterd kunnen worden, geeft de kinderraad de directie, de oudercommissie en de medezeggenschapsraad van de school (gevraagd en ongevraagd) advies.

Wie zitten in de kinderraad? Uit elke groep 5 t/m 8 komt één kind in de kinderraad. Deze kinderen hebben aangegeven dat zij deel willen nemen aan de kinderraad en zijn door hun klas gekozen. Elk kind kan maximaal 2 jaar in de kinderraad zitten en vertegenwoordigt de hele klas. Belangrijk is dat de kinderen er plezier in hebben om mee te denken en mee te praten. 

Waarom is het leuk om deel te nemen aan de kinderraad?

  • De kinderraad is dé manier om je mening te geven 
  • De kinderraad is dé manier om samen met andere leerlingen na te denken over verbeteringen voor de school  

Hoe ziet de organisatie van de kinderraad er uit?

Kim Oskam (moeder van Linus) regelt de praktische zaken rondom de kinderraad. Samen met de kinderen bespreekt zij tijdens de bijeenkomsten van de kinderraad de verschillende onderwerpen. Hiervan wordt iedere keer een verslag gemaakt met actiepunten. Dit verslag wordt gedeeld met de directie, MR, OC en docenten. Gedurende het schooljaar vergadert de kinderraad 1x per 6 à 8 weken, afwisselend op de Nolensstraat en de Noorderhavenkade. Tijdens de kinderraad is er ook altijd iemand van directie en/ of het docententeam aanwezig.  

Notulen schooljaar 2021-2022

verslag kinderraad 15 juni 2022

verslag kinderraad 6 april 2022

Verslag Kinderraad 16 februari 2022

Verslag-kinderraad-12-januari-2022.pdf

verslag-kinderraad-17-november-2021.pdf

verslag-kinderraad-29-september-2021.pdf

Notulen schooljaar 2020-2021

verslag-kinderraad-1-juli-2021.pdf

verslag-kinderraad-8-april-2021.pdf

verslag-kinderraad-15-maart-2021.pdf

verslag-kinderraad-4-feb-2021.pdf

verslag-kinderraad-1-okt-2020.pdf

Terug

Nolensstraat 44

3039 PV Rotterdam

010 466 30 12

admin@nulldemargriet.nl