Welkom op Daltonschool De Margriet!

Welkom op de website van Daltonschool De Margriet. Deze website bevat praktische en inhoudelijke informatie over onze school. Als u de website heeft gelezen, weet u wat er speelt op school en wat we van elkaar kunnen verwachten.

Een groot deel van de inhoud van de website is terug te vinden in onze schoolgids. De papieren versie is minder fraai vormgegeven en bestaat voornamelijk uit tekst. Een bewuste keuze, omdat wij als school duurzaam zijn en onze informatie volledig digitaal verstekken aan ouders en andere belangstellenden. Indien gewenst / noodzakelijk kan een papieren versie van de jaargids opgevraagd worden bij de administratie.

Voor recente informatie over de wekelijkse activiteiten ontvangt u met regelmaat een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt via de mail aan alle ouders verzonden, wordt gepubliceerd op de website en tevens opgehangen op de diverse mededelingenborden.

 

De Margriet is een Daltonschool, dat betekent dat wanneer u kiest voor De Margriet, u ook kiest voor Daltononderwijs. Meer informatie over de missie, de visie, the why en de doelstellingen over wat het onderwijs betekent voor uw kind, vindt u hier. Tevens kunt u op de website van de school het Daltonbeleidsplan en het schoolplan inzien. Hier treft u specifieke doelen op het gebied van Dalton en school. Wilt u nog meer weten over het beleid en de visie op het onderwijs, dan kunt u ook altijd bij de directie van onze school terecht.

 

Naast een Daltonschool is De Margriet een openbare school. Dat wil zeggen dat het onderwijs niet vanuit een bepaalde levensovertuiging wordt gegeven. Respect voor ieders mening, geloofsovertuiging en afkomst vormt voor ons de basis.

 

Veertien groepen krijgen dit jaar les in het gebouw aan de Nolensstraat en 7 groepen in onze dependance aan de Noorderhavenkade. Dit schooljaar zullen twee groepen gehuisvest zijn in de Blijberg. De dependances zijn dichtbij, we kunnen ons onderwijs zo organiseren dat we ons één school voelen en blijven!

 

Het team van De Margriet is heel divers (man/vrouw, oud/jong), maar deelt vooral het enthousiasme voor de school en het Daltononderwijs. Samen met onze actieve ouders en geweldige leerlingen zorgt het team voor een daltonschool waar van alles gebeurt en velen zich thuis voelen.

 

Wij hopen u ook!

 

 

Joekjan Höweler

Joëlle Schuilenburg