Leerlingen die begrijpend lezen en rekenen maar saai en weinig uitdagend vinden: het maakt de lessen er niet leuker op. Daarom is er Nieuwsbegrip, met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Leerlingen maken oefeningen op papier én op de computer, in een speciale leerlingomgeving. Voor leraren zijn er handige digibordtools en een online lerarendeel.

Nieuwsbegrip in ’t kort:

wekelijks begrijpend leeslessen, rekenopgaven en een filmpje aan de hand van de actualiteit
lessen op vijf niveaus (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO)
voor begrijpend lezen: vijf evidence based leesstrategieën
de contextopgaven van Nieuwsrekenen zijn een goede voorbereiding op de Cito-toets
gebruikers mailen suggesties voor het onderwerp van de week
meer plezier in begrijpend lezen en rekenen!
Op deze pagina leest u over de verschillende mogelijkheden die Nieuwsbegrip biedt. Bekijk het filmpje hieronder voor een eerste indruk.