Spelling en Taal

We werken met de methode STAAL.
De volgende onderdelen komen binnen STAAL aan de orde:

 • spelling
 • werkwoord spelling
 • grammatica

Bij STAAL spelling is het voordoen en herhalen heel belangrijk. De kinderen krijgen spellingsregels aangeboden, die elke dag even kort worden herhaald. Woordpakketten oefenen is niet meer aan de orde. De kinderen leren in deze methode de geleerde categorieën toe te passen in verschillende schrijfsituaties. Vraag uw kind eens naar de verschillende spellingscategorieën en het daar bijbehorend gebaar.

De spellingsaanpak is preventief. Er wordt veel voorgedaan waarna de kinderen het moeten verwoorden. Verder is er veel aandacht voor het dictee met nabespreking. Hierbij komt het voordoen en verwoorden steeds weer aan bod. Zo worden de kinderen zich bewust van de spellingscategorieën bij alle woorden.

 

Downloads

regelkaart groep 3

regelkaart groep 4

regelkaart groep 5

regelkaart groep 6

regelkaart groep 7 & 8

 

 

Stappenplan om thuis te oefenen met spelling

 1. Zorg dat je de categoriekaart hebt uitgeprint
 2. Oefen met een dicteetje van steeds 5 woorden. Er staan oefenwoorden op de website om te oefenen maar je kunt ook zelf woorden bedenken.
  Het oefenen gaat in vaste stappen, net als in de groep.
 3. Ouder zegt 1x het woord
 4. Kind herhaalt het woord
 5. Kind bedenkt welke categorie(ën) gebruikt moeten worden
 6. Kind schrijft het woord op en schrijft erbij welk nummer van de categorie(ën) van toepassing is/zijn
 7. Ouder kijkt het woord na en checkt het categorienummer met de kaart
 8. Als het woord niet klopt: controleer of het nummer van de categorie juist is en/of de regel van de categorie goed is toegepast.

Schrijf het woord nog een keer in zijn geheel goed op en bespreek met elkaar de categorie(ën)
Als het woord klopt: dikke pluim

Let op: De woorden om mee te oefenen zijn NIET de woorden van de dictees in de groep. Het gaat er om dat kinderen regels bewust leren toepassen, niet om woorden te stampen en te reproduceren.

Veel plezier samen!

 

hieronder kan je enkele oefenwoorden downloaden.

oefenwoorden groep 3

oefenwoorden groep 4

oefenwoorden groep 5

oefenwoorden groep 6

oefenwoorden groep 7