Schoolmaatschappelijk werk

 

Het schoolmaatschappelijk werk houdt zich bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Als een kind belemmerd wordt in zijn of haar ontwikkeling, kunt u dat vaak merken aan het gedrag van het kind. Dit gedrag kan opgemerkt worden door uzelf of door de leerkracht doordat het kind misschien veel aandacht vraagt of moeite lijkt te hebben met het maken van vrienden.
Andere sociaal-emotionele problemen die thuis en op school kunnen worden gesignaleerd zijn bijvoorbeeld gepest worden, bedplassen, faalangstig gedrag vertonen, erg druk of juist erg stil zijn, problemen met de concentratie hebben of gedrag vertonen dat niet bij de leeftijd past.

Als de leerkracht zoiets ziet, zal hij of zij dit met u bespreken. De leerkracht kan u adviseren of doorverwijzen om eens te praten met de schoolmaatschappelijk werker.
Ook kunt u zelf direct contact opnemen als u met een bepaalde hulpvraag zit.

Er hoeft niet altijd wat ernstigs aan de hand te zijn. Soms is een luisterend oor al genoeg.
Tijdens een eerste gesprek zal worden gesproken over uw zorg of de zorg van de school en proberen we te ontdekken waar bepaald gedrag vandaan komt. Er zal worden gekeken of er samen wat aan gedaan kan worden. Misschien met een klein advies of een verwijzing naar een juiste instantie. Het is altijd beter om vroeg naar hulpverlening te stappen, zo hoeft een probleem niet onnodig groot te worden.

De schoolmaatschappelijke werker heeft regelmatig gesprekken met kinderen. Dit kan voortkomen uit een gesprek met de ouders maar kinderen kunnen ook zelf een gesprek met aanvragen.
Als kinderen zelf aangeven dat zij een gesprek willen met de schoolmaatschappelijke werker dan wordt u daarvan na het eerste gesprek op de hoogte gebracht. Dit eerste gesprek mag gehouden worden zonder toestemming van de ouders maar voor vervolggesprekken dient u toestemming te geven.

Schoolmaatschappelijk werk is kortdurende hulpverlening.
Alles wat u met de schoolmaatschappelijke werker bespreekt is vertrouwelijk en kosteloos.

    • Elke maandag is de schoolmaatschappelijke werkster op De Margriet aanwezig en als u graag een gesprek wilt, kunt u de schoolmaatschappelijke werker op de volgende manieren bereiken via school (de leerkracht, intern begeleider, vertrouwenspersoon of directie).
    • Telefonisch 06-40823138 (maandag, dinsdag en donderdag)