Passend onderwijs (PPO)

 

Per 1 augustus 2014 wordt de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met die scholen uitvoert). In Rotterdam is dit Passen Primair Onderwijs Rotterdam (www.pporotterdam.nl)

De grootste verandering voor ouders, leerlingen en scholen is de zorgplicht die per 1 augustus 2014 ingaat. Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de scholen (schoolbesturen).

Naast het basisprofiel (de onderwijskwaliteit waar alle basisscholen binnen het samenwerkingsverband aan moeten voldoen), richt De Margriet zich op het bieden van passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Klik hier voor ons gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel.