Partners en nuttige adresgegevens

 

Nationale Dalton Vereniging (NDV)

Secretariaat NDV

Bezuidenhoutseweg 251-253

2594 Am Den Haag

Tel: 070-3315281

Bestuursbureau@dalton.nl

 

Onderwijsinspectie

Inspectie van het Onderwijs (bezoekadres)
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht
Tel: 088-669 60 00

 

Passend Onderwijs (PPO)

Bezoekadres: Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam

Postadres: Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam

E-mail: info@pporotterdam.nl

Internet: www.pporotterdam.nl

 

Bovenschools directeur Daltonschool De Margriet

Ellen van den Brand

Postbus 23058

3001 KB Rotterdam

Tel: (010) 2821700

 

Centraal Bureau KindeRdam (partner buitenschoolse opvang)

Schiekade 34

3032 AJ Rotterdam

Tel: 010-4430033

Info@kinderdam.nl

www.kinderdam.nl

 

Jeugdgezondheidscentrum (schoolarts en verpleegkundige)

Eudokiaplein 31

Tel: 010-4664402

 

Schooltandarts

JTV Mondzorgvoorkids.nl

Rusthoflaan 26

3034 XL Rotterdam

Tel: 010-2140733

 

Schoolmaatschappelijke werk

Tel: 0640823138 (maandag, dinsdag en donderdag )

e-mail: egeluk@cvd.nl

 

Klachten

Stichting BOOR

T.a.v. college van bestuur

Postbus 23058

3001 KB Rotterdam