Daltonschool De Margriet: aantal groepen, groepsgrootte en de 3 locaties

Daltonschool De Margriet heeft 23 groepen. Het aantal leerlingen per groep kan variëren. Wij streven een gemiddelde groepsgrootte na van 30 leerlingen.

Op onze school wordt in de midden- en bovenbouw (groepen 3 tot en met 8) gewerkt in jaargroepen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. In de onderbouw (de groepen 1 en 2) werken we met combinatiegroepen 1-2. Organisatorische of financiële redenen , kunnen in enkele gevallen leiden tot het samenstellen van een combinatiegroep in de groepen 3 tot en met 8. Ondanks dat we in het beginsel jaargroepen samenstellen, hebben we inmiddels veel ervaring met het werken met combinatiegroepen en kunnen we de kwaliteit van het onderwijs garanderen.

De leerlingen van De Margriet krijgen les op 3 locaties: Noorderhavenkade 30 (dependance), Nolensstraat (hoofdgebouw) en Sonmansstraat 87.

Afhankelijk van het leerlingaantal worden de groepen voor het nieuwe schooljaar samengesteld en geplaatst op 1 van de 3 locaties. We proberen te voorkomen dat groepen opgesplitst worden of moeten verhuizen naar een andere locatie. We kunnen het echter niet uitsluiten.

Bij inschrijving kunnen ouders een voorkeur voor 1 van onze locaties opgeven. Indien mogelijk honoreren wij deze voorkeur, echter is de kans aanwezig dat – door organisatorische redenen – groepen gedurende de schoolloopbaan verhuizen naar een andere locatie.

Hoe graag we ook willen, het geven van garanties voor de toekomst met betrekking tot groepsgrootte, locatie of groepssamenstelling, doen wij niet. De wijze waarop we het nieuwe schooljaar organisatorisch gaan inrichten, wordt elk voorjaar weer opnieuw bepaald.

Joekjan Höweler

directeur