zelfstandigheid

ZELFSTANDIGHEID

“Experience is the best and indeed the only real teacher”

dalton5

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

 

Hoe ziet u dit terug op Daltonschool De Margriet?

De leerlingen leren omgaan met zelfstandigheid. Zo wordt in alle groepen gewerkt met het begrip ‘uitgestelde aandacht’. De meester/juf of medeleerling is even niet bereikbaar voor vragen en/of hulp. Een symbool voor de klas (bijvoorbeeld een stoplicht, knuffel of een ander symbool) herinnert de leerling eraan dat zij een probleem nu alleen leren op te lossen. Hoe ze dit kunnen doen en welke stapjes ze nu zelfstandig kunnen nemen wordt afgebeeld op een handelingswijzer. Zo leert een kind om de opdracht nog eens goed door te lezen, te zoeken naar materialen die hulp kunnen bieden. Mocht het probleem onopgelost blijven dan parkeert het kind het totdat het hulp mag vragen.

Andere manieren om de zelfstandigheid te bevorderen zijn: het werken met de taakbrief (een A4 waarop alle taken/werkjes staan die in een week aan bod komen), het zelf nakijken van werk, het werken met handelingswijzers (in stapjes wordt de instructie gevisualiseerd en uitgelegd) bevorderen de zelfstandigheid.