De betrokkenheid van ouders bij De Margriet is groot.

Ouders praten in de medezeggenschapsraad mee over het schoolbeleid, steken de handen uit de mouwen in een van de vele werkgroepen van de oudercommissie, organiseren extra financiële middelen binnen de Vriendenstichting en helpen
bij talrijke (dagelijkse) activiteiten in en rondom de school. De school hecht veel waarde aan de goede samenwerking met ouders. Door hun hulp zijn veel extra’s mogelijk die anders zouden blijven liggen. Bovendien is een goede interactie tussen ouders en team goed voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de sfeer op school.

Wil jij ook nauwer betrokken zijn bij de school van je kind, of weten hoe je als ouder een steentje bij kunt dragen?  Op de pagina’s van de Oudercommissie, de Medezeggenschapsraad en de Vrienden van de Margriet lees je alles over de mogelijkheden.