Inschrijven op De Margriet

Wilt u uw kind inschrijven op de Margriet? Maandelijks vinden er informatie ochtenden plaats. De informatie ochtenden vinden doorgang via Teams. U kunt zich telefonisch aanmelden. De dag voor de informatie ochtend ontvangt u een link. Via deze link krijgt u alle informatie over De Margriet.

Aan het eind van de ochtend ontvangt u een inschrijfformulier en kunt u uw kind inschrijven. Het inschrijfformulier moet bij ons ingeleverd zijn in de maand dat uw kind 3 wordt. Inschrijven kan dus alleen als u een informatieochtend heeft bezocht. Een maand nadat uw kind 3 is geworden, ontvangt u een bevestiging van plaatsing of afwijzing.

Volgorde van plaatsing:

Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten
De afstand van het woonadres tot de school.

Daltonschool De Margriet zal komend schooljaar gebruik maken van drie locaties. De groepen 1 tot en met 4 worden gehuisvest op de locatie Nolensstraat. De groepen 5 en 6 zijn tijdelijk gehuisvest op de Noorderhavenkade en de groepen 7 en 8 zijn gehuisvest op de locatie Sonmansstraat. Meer hierover kunt u lezen in de nieuwsbrief van 16 januari 2020.

Rondleiding: 

Helaas kunnen wij vanwege COVID-19 geen ouders ontvangen in de school. Om een keuze te kunnen maken voor een basisschool is het, buiten de inhoudelijke informatie, ook belangrijk sfeer te kunnen proeven in een school.
Om dit mogelijk te maken gaan we de een aantal maandagen en vrijdag na schooltijd rondleidingen organiseren zodat u het gebouw en de mooie buitenruimtes in het echt kan bekijken. De rondleiding is enkel voor ouders/verzorgers, niet voor kinderen.
Helaas kan dit niet wanneer de school open is en kunnen we niet de lokalen in waar leerkrachten aan het werk zijn.

Aanmelden voor deze rondleiding kan via de mail op: admin@demargriet.nl. Uiteraard kunt u zich ook telefonisch aanmelden op: 010-4663012.
Er is een maximum van 20 personen per dag. Geeft u in de mail de volgende informatie door:

1- Aantal personen dat de rondleiding zal bezoeken, met uw naam en telefoonnummer
2- Twee data waarop u aanwezig kunt zijn
3- Telefoonnummer waarop u te bereiken bent mocht het nodig zijn

Data info ochtenden van 9.00 uur tot 10.30 uur:
Vrijdag 10 september 2021
Vrijdag 8 oktober 2021
Vrijdag 5 november 2021
Vrijdag 10 december 2021
Vrijdag 14 januari 2022
Vrijdag 4 februari 2022
Vrijdag 11 maart 2022
Vrijdag 8 april 2022
Vrijdag 3 mei 2022

Data rondleiding van 15:30-16:00:

Maandag 28 juni 2021, Vrijdag 2 juli 2021, Maandag 5 juli 2021.