12 APRIL OUDERAVOND OVER DALTON

Beste ouders / verzorgers,

 

Op donderdag 12 april a.s. organiseren we voor de tweede keer dit schooljaar een daltonouderavond.

Het thema van deze ouderavond is ‘zelfstandigheid’. Zelfstandigheid is een van de kernwaarden binnen het daltononderwijs. Graag vertellen u meer over het doel achter deze kernwaarde en hoe we deze vormgeven binnen onze school.

Daarnaast willen een link leggen met zelfstandigheid en thuis.  Op welke momenten laat u uw kind iets zelfstandig oppakken? Door voorbeelden met elkaar te delen, proberen we elkaar te inspireren.

Geïnteresseerd? Graag een mailtje naar: ouderavond@demargriet.nl . In de mail graag vermelden met hoeveel personen u komt en in welke groep uw zoon/dochter zit.

Graag tot ziens!

 

Vriendelijke groet,

Huib van Velden

Daltoncoördinator Daltonschool De Margriet

 

Daltonouderavond ‘zelfstandigheid’
 

Datum: donderdag 12 april 2018

Locatie: Nolensstraat 44 (hoofdgebouw)

Tijd: 19:30 – 21:00 uur (inloop: 19:15 uur)

Koffie en thee staan klaar!

 

 

Ouderavond: dalton en thuis

Beste ouders en verzorgers,

 

Hoe kunt u de zelfstandigheid van uw kind thuis vergroten? Hoe kunt u uw kind meer verantwoordelijkheid geven? Hoe ga je om met tijdsbesef bij (jonge) kinderen?

 

De antwoorden op deze vragen en andere zullen dinsdag 5 april a.s. beantwoord worden tijdens de ouderavond: Dalton en thuis.

 

Doel van de avond is om u kennis te laten maken met de daltonvisie en de manier waarop onze school invulling hieraan geeft. Daarnaast zullen we een link leggen met de thuissituatie in relatie tot de daltonkernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijk, samenwerken en reflectie.

 

Door middel van een interactieve werkvorm hopen we elkaar volop te inspireren. Een informatieve avond dus waarbij inbreng van ouders/verzorgers zeer gewaardeerd wordt!

 

Hebt u interesse? Graag even aanmelden via: ouderavond@demargriet.nl

 

 

Ouderavond: dalton en thuis

datum: dinsdag 5 april 2016

inloop: 19:15 uur

start: 19:30 uur (tot 21:00 uur)

locatie: Nolensstraat 44

 

 

 

Hopelijk tot ziens op dinsdag 5 april a.s.!

 

Vriendelijke groet,

 

Huib van Velden

 

Daltoncoördinator – Daltonschool De Margriet

Goud! Daltonlicentie met 5 jaar verlengd!

Vandaag is onze school gevisiteerd door de Nationale Dalton Vereniging (NDV).
Ons doel is bereikt, het is gelukt! Onze licentie is met 5 jaar verlengd! De visitatiecommissie gaf ons complimenten voor de ontwikkeling die wij als school doormaken. Daarnaast werden de leerlingen, de ouders en teamleden als “goud” bestempeld, een groter compliment kunnen we als daltonschool niet krijgen.

Het team wil alle ouders en leerlingen bedanken voor de inzet & betrokkenheid! Meer over de visitatie in de volgende nieuwsbrief. Het team was zo trots, dat we niet konden wachten om dit nieuws met jullie te delen!