we weten allemaal dat kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. en toch: om te slagen, moeten kinderen zich maar al te vaak schikken naar het stramien van de school. Uitgeverij gelling Publishing en training uit rotterdam ontwikkelde samen met jacques Hoek en een team van specialisten een nieuwe lees- methode: strategisch lezen en spellen.

Het viel leesspecialist jacques Hoek op dat bij het nederlandse leesonderwijs geen rekening wordt gehouden met hoe het leesproces neurologisch verloopt en met ontwikkelingspsychologische gegevens zoals rijping. strategisch lezen en spellen gaat uit van het neurologisch leesmodel

en van nieuwe inzichten over hoe kinderen leren, zoals de spiegelneuronentheorie. kennis en inzichten zoals zijn opgedaan in verschillende landelijke leesprojecten zijn in de methode verwerkt.

Minder talig

tot nu toe wordt lezen beschouwd als een taalvaardigheid. om te leren lezen moet de taalkennis behoorlijk zijn. Maar niet
alle kinderen beschikken over voldoende taalkennis en dus is er een grote groep kinderen die met de

bestaande methodieken niet uit de voeten kan. deze kinderen starten feitelijk al met een achterstand. eén op de vijf basis- schoolleerlingen komt zoals bekend in de problemen. kinderen die het nederlands niet goed beheersen, bijvoorbeeld alloch- tone kinderen of kinderen met dyslexie, lopen vast. Hen ontbreekt de vaardigheid om een woord of een zin te voorspellen uit een gedeelte van een woord of zin.

Bovendien wijst onderzoek uit dat vooral voor de beginnende lezers een minder

talige invalshoek, namelijk een fonetisch analytische, effectiever is. de methode

gaat voor het aanvankelijk lezen dan ook uit van een fonetisch analytische benadering.