CURSUS ONDERPRESTEREN voor ouders

Dit schooljaar heeft het team van De Margriet zich verdiept in de problematiek van het onderpresteren. Wij
spreken van onderpresteren als ‘mensen minder presteren dan op grond van hun capaciteiten verwacht zou
mogen worden zonder dat hij of zij belemmerd wordt door een leer en/of ontwikkelingsstoornis’ (Reiss &
McCoach, 2000). Omdat de ontwikkeling van het kind zaak is van school en ouders, willen wij u meenemen in
dit onderwerp door onze kennis te delen. Wij organiseren dit in een vorm van een cursus op de volgende
dagen: 14 maart, 18 april en 23 mei 2017. De cursus zal altijd plaatsvinden op de locatie Nolensstraat
van 19.30 – 21.30 uur.
In de cursus komt het volgende aan bod: – Wat is onderpresteren en wat zijn mogelijke oorzaken? – Fases van
onderpresteren en types van onderpresteerders – Interventies op school en adviezen voor thuis.
Om deel te nemen aan de drie avonden is inschrijven noodzakelijk. Dit kan door middel van een e-mail naar
ouderavond@demargriet.nl. Als u zich inschrijft ontvangt u ter voorbereiding op de cursus een summiere
samenvatting van het eerste gedeelte van het boek Bright minds, Poor grades van Michael D. Whitley PH. D.,
het boek dat we als leidraad gaan gebruiken.