Week van de Lentekriebels

Elk schooljaar besteedt Daltonschool De Margriet aandacht aan de Week van de Lentekriebels.

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal.

Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn.

Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door en hebben al veel vragen over het thema. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en geeft ze de juiste kennis en vaardigheden. Kinderen raken vertrouwd met het thema en leren dat het een normaal onderwerp is om over te praten en dat zij hierin hun wensen en grenzen mogen aangeven.

Ouderavond

Uit onderzoek blijkt dat kinderen het liefst informatie over relaties en seksualiteit van hun ouders krijgen (school staat op de tweede plaats). Het is dus belangrijk om hier thuis aandacht aan te besteden.

Op 19 maart leert u door de ogen van een kind naar die bijzondere ontwikkeling te kijken en krijgt u volop de gelegenheid vragen te stellen.

Het belooft een leuke en informatieve avond te worden!

Wanneer: 19 maart

Waar: Daltonschool De Margriet locatie Nolensstraat

Tijd: inloop 19.15u, start 19.30 tot uiterlijk 21.30u

Door wie: Mariella Kleywegt (oud medewerker GGD)

Aanmelden kan via ouderavond@demargriet.nl, vermeld hierin uw naam en het aantal personen waarmee u komt.

De avond vindt doorgang bij minimaal 5 aanmeldingen.