In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen.

 

Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij deze aard van klachten is de bestuurssecretaris, de heer Gerard Drukker. Hij is via het bovenstaande postbusnummer te bereiken.

 

Interne schoolcontactpersonen Daltonschool De Margriet

Nolensstraat:                    Mevrouw E. Diehle: e.diehle@demargriet.nl

Noorderhavenkade:      Mevrouw C. Stekkel: c.stekkel@demargriet.nl

 

Externe vertrouwenspersonen BOOR

Mevrouw C.W. (Carolien) Polderman-de Vries

De heer A.A.F. (Nol) van der Drift

 

Wanneer u besluit om de interne contactpersonen of de externe vertrouwenspersonen in te schakelen, dan kan dat door een e-mail te sturen. Daarin hoeft u de klacht nog niet te melden. Het is voldoende om aan te geven dat een gesprek wilt met een van de betrokkenen.

 

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u eventueel ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.