Groep 1 en 2: kennisvakken en methoden

Bij de kleuters wordt gewerkt aan thema’s. Als steun gebruiken wij onder meer:

  • Schatkist Taal
  • Schatkist Rekenen en het Ideeënboek voor hulp bij het rekenonderwijs.

 

Groep 3 tot en met 8: kennisvakken en methoden

 

Voor het onderwijs aan de kinderen maken wij zowel gebruik van methodes die voor het basisonderwijs beschikbaar zijn, als zelf van ontwikkelde lessen.

 

Bij de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de volgende lesmethoden:

 

Lezen

Begrijpend Lezen

Veilig Leren Lezen (aanvankelijk leesonderwijs in groep 3)

Nieuwsbegrip XL

Technisch Lezen Jaques Hoek (groep 4 t/m 8)
Taal Taal in Beeld
Spelling Spelling langs de lijn (CED)
Rekenen Wiswijs
Aardrijkskunde Meander
Natuuronderwijs Speeldernis en

De Buitendienst

Geschiedenis De Trek
Engels

Schrijven

 

Discovery Island

Pennenstreken

 

 

  • Alle kinderen krijgen op De Margriet regelmatig handvaardigheidlessen: de kinderen van de groepen 1/2 vrijwel dagelijks; de overige groepen wekelijks. Er wordt geplakt, geschilderd gezaagd et cetera.
  • Via de leerkracht komt u te weten op welke dag(en) dit vak wordt gegeven. Houd hier rekening mee; dit in verband met de kleding die uw kind die dag(en) draagt.