De oudercommissie

De oudercommissie van de Margriet kent een lange traditie en is in de laatste jaren, door de groei van de school en de activiteiten, verworden tot een goed georganiseerd orgaan binnen de school. De oudercommissie is er voor het organiseren van feesten en activiteiten zoals o.a. de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, het schoolreisje en de sportdag. Echter, met de komst van het nieuwe bestuur in ’14-’15 heeft er een kleine uitbreiding van de rol van de OC plaatsgevonden. De OC blijft zich richten op feesten en partijen, maar houdt zich hiernaast ook bezig met wat zaken die oorspronkelijk niet tot het takenpakket van de OC behoorden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie van eenmalige activiteiten en structurele activiteiten die als extra in het lesprogramma worden opgenomen. En dit alles financiert de OC uit de ouderbijdrage.

 

 

Ouderbijdrage

De activiteiten die de oudercommissie organiseert, kosten een hoop geld. Deze activiteiten worden niet door de overheid betaald maar zijn wel erg belangrijk voor de leerlingen en voor de schoolgemeenschap als geheel. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kan de oudercommissie jaarlijks vele leuke en leerzame activiteiten op de Margriet organiseren. Daar zijn we blij mee, want het zijn stuk voor stuk activiteiten die anders niet zouden plaatsvinden.

 

De bijdrage per kind is voor het jaar 2015-2016 vastgesteld op (minimaal) €75 per kind. Zou u deze bijdrage uiterlijk 17 oktober over willen maken? Dat kan op:

 

rekeningnummer NL54 INGB 0000 0666 57

t.n.v. Oudercommissie Daltonschool De Margriet in Rotterdam

 

Vergeet hierbij niet de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden!

 

 

Bestuur

Het dagelijkse bestuur van de oudercommissie bestaat uit:

 

Voorzitter: Natasa Zlovic (moeder van Nicola, NS3/4)

Penningmeester: Yunus Oksak (vader van Alper, NHK8b, en Ilayda, NHK5a)

Secretaris: Marieke Bongaards (moeder van Pippa, NS5/6, Jonas NS1/2c en Kiki)

Communicatie: Cait Kennedy (moeder van Lux, NS3/4)

MR-lid: Christa Stut (moeder van Sara, NHK6a, Daan, NHK4a en Thijmen, NHK1/2a)

 

 

Contactouders

Naast het bestuur bestaat de oudercommissie ook uit twee leerkrachten (meester Jan en meester Patrick) en natuurlijk alle contactouders. Ouders worden door een leerkracht gevraagd om contactouder te worden, maar zij kunnen zich (graag!) ook zelf aanmelden. Hij of zij is het aanspreekpunt van de leerkracht en helpt bij het organiseren van activiteiten in de klas en heeft zitting in de oudercommissie. De contactouder draagt ook zorg voor het werven van hulpouders voor de feesten en activiteiten van de school.

 

Werkgroepen en hulpouders

Tijdens de vergaderingen van de totale OC (3x per jaar) worden de feesten en activiteiten van de school besproken en de daarbij behorende werkgroepen ingedeeld. Iedere contactouder neemt deel aan één of twee werkgroepen per jaar. Voor de feesten en activiteiten worden door alle contactouders ook hulpouders gezocht. Mocht je je als ouder voor een van deze activiteiten in willen zetten, neem dan contact op met de contactouder uit de klas.

De oudercommissie zoekt hulpouders die zich zouden willen inzetten voor de volgende werkgroepen:

 

Kinderboekenweek:
        2e + 3e week oktober ‘15

Sinterklaas:
                                   half november – 5 december ’15

Kerst:
                                              2e week dec – kerstvakantie ’15

Pasen:
                               maart ’16

Goededoelendag:
                        22 april ’16

Sportdag:
                           24 juni of 1 juli ’16

Schoolreisje:
                     week 21 ’16

Avondvierdaagse:               week 23 ’16

Tuincommissie:
                doorlopend