Google Meet

Gelukkig draait de school weer zoals vanouds, na de de sluiting die we vorig schooljaar hebben moeten doormaken. Toch kan het ook nu nog voorkomen dat er een klas thuis aan het werk moet bijvoorbeeld omdat een leerkracht thuis in quarantaine zit.

We zullen dan ons best doen om contact met alle leerlingen te houden via google- meet.

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 laten we zoveel mogelijk zelfstandig deelnemen aan videogesprekken via Google Classroom. Informatie hierover staat op deze pagina.

Voor leerlingen in de groepen 1 t/m 4 doen we dit liever via Google Meet.

De leerlingen kunnen dan deelnemen via een door de groepsleerkracht aan u verzonden hyperlink naar de videobijeenkomst.

Door te klikken op deze link kan er, op het afgesproken tijdstip, worden deelgenomen aan de bijeenkomst.

Om deel te nemen moet er wel eerst worden ingelogd met een google account. Als u zelf een google account heeft, kunt u deze prima gebruiken. U hoeft dan niet steeds in en uit te loggen.  Wel moet de leerkracht dan eerst toestemming geven om de vergadering in te mogen. Anders kunt u inloggen met het google-account dat uw kind op school gebruikt om op een Chromebook te werken. De leerkracht kent deze voor de groepen 1 t/m 4.

Standaard kan je in Meet maar 4 deelnemers in beeld zien. Maar als er wordt ingelogd met een schoolaccount via de browser Chrome, Kunnen de leerlingen elkaar en de leerkracht allemaal zien. dat is wel zo leuk.

Op een computer kan er na inloggen worden deelgenomen. Voor deelname via een tablet, IPad of telefoon, moet de Hangouts Meet App worden gedownload via de App Store of de Play Store.

Indien u zelf geen google account heeft, of u deze hiervoor niet wilt gebruiken, kunt u voor uw kind een account opvragen via ict@demargriet.nl.

meer uitleg voor leerkrachten