lessen op school en thuiswerken nu onze school deels open is.

Nu onze school deels open is, komen we allemaal twee dagen per week naar school. Of op maandag en donderdag, of op dinsdag en vrijdag. We starten de week  gewoon met een taakbrief. De taakbrief krijg je op maandag of dinsdag op school.

Op de schooldagen krijg je vooral veel les en krijg je minder tijd om al je werk te maken. Het maken van je werk, doe je dan vooral op de dagen dat je niet naar school gaat.

De boeken die je nodig hebt voor: Taal, Spelling en Rekenen, neem je dus steeds mee naar school en mee naar huis. Het is dus handig een goede tas te gebruiken.

Antwoordboeken staan in je klas en komen deels te staan in de nakijkhoek van onze website  Je juf of meester vertelt je hoe jullie in de klas jullie werk gaan evalueren.

Oefenwerk op de computer: het kan zijn dat je digitaal moet oefenen, Dat kan voor Nieuwsbegrip, Staal Spelling, Staal Taal, Meander Topo,  Rekentuin en Taalzee en Words and Birds. Deze software is bereikbaar via thuis.basispoort.nl.

maakwerk op de computer: Als je iets van een werkstukje of presentatie moet maken, maak die dan in onze google omgeving. Log in op google met je google-school-account en deel je document met je groepsleerkracht. zie de uitleg op deze pagina.