Thuiswerken nu onze school dicht is.

Ook nu onze school dicht is, werken we gewoon met een taakbrief. Deze thuis-taakbrief krijg je via je leerkracht toegestuurd. Dit gebeurt per mail. Als je thuis niet kunt printen sturen wij hem, vanaf volgende week, per post op. Stuur een e-mail naar de groepsleerkracht om een taalbrief per post te ontvangen.

De afgelopen periode richtten we ons met name op oefenstof en niet zozeer op nieuwe leerstof. Nu de scholen misschien langer dicht zullen zijn, gaan we ook nieuwe leerstof aanbieden.

Deze week zal er per leerling een pakket met werk,- en oefenboeken worden klaargelegd. Ook schriften en bronnenboeken worden, voor zover mogelijk, meegegeven. Antwoordboeken komen op de website te staan in de nakijkhoek.

Daarnaast zullen veel leerkrachten een uitnodiging sturen om met de groep bijenkaar te komen op Zoom. Zie de zoom-pagina. Zo komen we beter in contact met alle leerlingen.

oefenwerk op de computer: het kan zijn dat je digitaal moet oefenen, Dat kan voor Nieuwsbegrip, Staal Spelling, Staal Taal, Meander Topo,  Rekentuin en Taalzee en Words and Birds. Deze software is bereikbaar via thuis.basispoort.nl.

maakwerk op de computer: Als je iets van een werkstukje of presentatie moet maken, maak die dan in onze google omgeving. Log in op google met je google-school-account en deel je document met je groepsleerkracht. zie de uitleg op deze pagina.